Architectuur is dienstbaar en beïnvloed het gevoel van mensen in hun omgeving. Daarmee heeft architectuur direct invloed op onze dagelijkse omgeving en de samenleving. Onze omgeving heeft als wij ons daarin prettig voelen invloed op onze gezondheid. Daarom heeft ons leefklimaat aandacht nodig. Goede architectuur draagt bij aan een prettig woon-, werk- en leefklimaat en daarmee aan de ruimtelijke omgeving waarin wij leven, ons milieu.

De kracht van architectuur in haar omgeving wordt bepaald door de manier waarop het beantwoord aan de behoefte van de gebruiker en die omgeving. Met oog voor omgeving en het milieu wordt er aansprekende architectuur gerealiseerd met als resultaat een woon- en leefomgeving die energie geeft en levert en mensen blij maakt. Een energie die leidt tot hogere waarden.

Gezondheid is daarom een wezenlijk onderdeel van duurzame architectuur. Het gaat erom een omgeving te ontwerpen die stimuleert, inspireert en energie geeft. Een goede gezondheid gaat ook over productiviteit, een productief mens is een blijer mens en in het algemeen een gezonder mens.

Het milieu vraagt om aandacht voor de toekomst. Het vraagt om ontwerpen die energie leveren, zowel in menselijke zin als in technische zin, met respect voor milieu en omgeving.
Duurzaamheid en energiebesparing is bij elke opgave een uitgangspunt. Voor architectuur betekent energiebewust en duurzaam in de eerste plaats intelligent ontwerpen. Hierbij gaat het in niet direct om techniek, maar om flexibiliteit in ruimtegebruik. Innovatief omgaan met ruimte, waardoor het prettig voelt om er te zijn. Onze omgeving vraagt daarom om ruimtelijke antwoorden met oog voor de toekomst.

Dit is ARCHITECTURAL ENVIRONMENT.